Warunki rezerwacji i anulacji

I. Rezerwacji można dokonać:

a) telefoniczne pod numerami telefonów: ( 24) 262-21-12, ( 48) 504 016 358

b) wysyłając rezerwację na pobyt w formie pisemnej na adres e-mail villa@loqus.pl

2. Każda rezerwacja wymaga zwrotnego potwierdzenia przez Recepcję. Powinna zawierać wskazanie wybranego apartamentu / pokoju, liczbę osób, datę przyjazdu, datę wyjazdu.

3. Recepcja zwrotnie potwierdza dostępność wybranego pokoju, studia, apartamentu w podanym terminie.

4. Recepcja przesyła informację określającą wartość przedpłaty / opłaty rezerwacyjnej oraz / lub potwierdza jej wpłynięcie na rachunek bankowy.

5. Na potwierdzeniu wpłaty powinny być zawarte następujące dane: imię i nazwisko osoby rezerwującej, liczba osób, data noclegu.

6. W czasie składania rezerwacji Gość określa czas pobytu w obiekcie, a w przypadku braku określenia przyjmuje się, że pokój/mieszkanie zostały wynajęte na jedną dobę hotelową.

7. Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa opłaty rezerwacyjnej w wysokości wskazanej przez Recepcję, nie mniej niż za pierwszą dobę pobytową, a w przypadku ustalonego bezkontaktowego zameldowania, 100% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu.

8. Opłata rezerwacyjna / opłata za pobyt winny być dokonane na rachunek firmowy LOQUS w uzgodnionej formie – przelew, blik, przelewy24.pl

9. Opłata winna być wpłacony w ciągu 2 dni od daty dokonania rezerwacji lub w terminie określonym na przesłanym dokumencie potwierdzającym rezerwację.

10. Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego.

11. Pozostała kwota płatna w hotelu przy zameldowaniu. W przypadku braku wpłaty w określonym terminie, bądź braku środków na karcie kredytowej, rezerwacja zostanie anulowana.

II. Warunki anulowania rezerwacji:

1. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu nie później, niż na 14 dni przed przyjazdem, wpłacona opłata rezerwacyjna może być zwrócona po pomniejszeniu o kwotę w wysokości jednej, zarezerwowanej doby pobytowej. W przypadku rezygnacji w okresie krótszym niż 14 dni przed planowaną rezerwacją, zaliczka nie podlega zwrotowi.  Wpłacone środki można – po uzgodnieniu dostępności z recepcją – wykorzystać na pobyt w innym terminie (w okresie do 100 dni, jednak nie dalej niż do końca danego roku).

2. Różnica pomiędzy dokonaną wpłatą z tytułu rezerwacji, a opłatą za rezygnację (jeśli taka wystąpi) zostanie zwrócona Klientowi w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy.

3. Opłata za rezygnację będzie potrącana z opłaty rezerwacyjnej lub z kwoty opłaconego pobytu, względnie pobrana z karty kredytowej.

4. W przypadku skrócenia pobytu w apartamentach, studiach lub pokojach, opłata za pobyt nie podlega modyfikacji (zmniejszeniu). LOQUS przysługuje pełna opłata za zadeklarowany pobyt, a Gość jest zobowiązany do uiszczenia 100 % ceny zadeklarowanego i zrealizowanego lub niezrealizowanego pobytu. Wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi.

5. Anulowanie rezerwacji wymaga formy pisemnej.